Üretim süreci

Üretim akış şemasının dikey versiyonu